De 7de staatshervorming van de burger door terugtrekking uit het Europees begrotingspact

Door het grondrechtenactivisme van Constituante tegen het Europees begrotingspact neemt het Grondwettelijk Hof in een historisch arrest zich voor komende Europese verdragen te toetsen aan de grondrechten.

Met het Europees begrotingspact werd op last van Merkel, de Europese begrotingsregels “vergrondwettelijkt”.  Dat betekent dat de EU-commissie over de inkomsten en uitgaven, over de schulden en over de regulering van markten en diensten van al onze overheden het laatste woord heeft. Boven parlementen en verkozen raden. Vanaf uw gemeente, over de provincie, regio, intercommunales, politiezones, OCMW’s, tot de sociale zekerheid en de federale overheden toe.

We zijn allemaal Grieken geworden. Net als in Griekenland zal er op last van niet verkozen instellingen maar één beleid gevoerd worden, welke partij er ook aan de macht komt. Een beleid dat sinds de euro-crisis bewezen heeft onrechtvaardig te zijn, onwerkbaar en… ongrondwettelijk.  Op 1 januari 2018 werd het begrotingspact een volwaardig EU-verdrag, een aanfluiting van elke democratische procedure.

De tweede grondrechtendag van 27 mei 2017 was de start van de actie om de rug te keren als burgers, als burgermaatschappij, als gemeenten, als overheden naar dat verdrag. Een eerste voorbeeld hiervan is de procedure die nu loopt tegen de illegitieme verkoop van 450 ha landbouwgrond aan een groot-investeerder door het OCMW van de stad Gent. Hierover vindt U meer info bij ons lokaal nieuws.

Deze acties zijn de eerste stappen in de zevende staatshervorming van de burger. #BEL7